Program powstaje dzięki:

Koordynacja Programu:

Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Puławska 300
02-819 Warszawa
tel.: (+48) 664 121 875
e-mail: program@pzts.pl