Program powstaje dzięki:

Koordynacja Programu:

Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Puławska 300
02-819 Warszawa
tel.: (+48) 22 417 68 42
e-mail: program@pzts.pl