Cel projektu

Celem projektu jest:

  • Upowszechnianie aktywności fizycznej uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych;
  • Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji tenisa stołowego wśród najmłodszych;
  • Wyrównywanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej niezależnie od miejsca zamieszkania oraz statusu materialnego rodziców;
  • Stworzenie klarownego systemu wyłaniania talentów i pozyskania najzdolniejszych dzieci do uprawiania sportu;
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych;
  • Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport;
  • Identyfikacja sportowych talentów.