Cel projektu

Celem projektu jest:

  • Upowszechnianie aktywności fizycznej uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych;
  • Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji tenisa stołowego wśród najmłodszych;
  • Wyrównywanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej niezależnie od miejsca zamieszkania oraz statusu materialnego rodziców;
  • Stworzenie klarownego systemu wyłaniania talentów i pozyskania najzdolniejszych dzieci do uprawiania sportu;
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych;
  • Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport;
  • Identyfikacja sportowych talentów.

W ramach organizowanych zajęć pozalekcyjnych z tenisa stołowego będziemy zobligowani przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do przeprowadzenia (co 6 miesięcy) testów sprawnościowych dla wszystkich dzieci zapisanych do programu. Wyniki testów powinny zostać wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów. Dla zawodników i zawodniczek wyróżniających się w całym Programie zostaną zorganizowane dwie konsultacje w czasie wolnym od zajęć szkolnych (po jednej konsultacji w OSSM Gdańsk, oraz w OSSM Drzonków). PZTS zorganizuje wspólne treningi z starszymi kolegami i koleżankami, którzy na co dzień przebywają w Ośrodkach Szkolenia PZTS. Zawodnicy z OSSM-ów opowiedzą jak wygląda ich życie (ile czasu poświęcają na treningi i ile na naukę, oraz jak udaje im się to pogodzić). Treningi poprowadzą trenerzy realizujący programy szkoleniowe z KN juniorów. W ten sposób chcemy inspirować i motywować dzieci.