Ruszają internetowe szkolenia dla trenerów

Ze względu na panującą epidemię choroby COVID-19, szkolenia dla trenerów, zaplanowane w ramach Programu Pingpongowe Marzenia z PSE, odbędą się w formie elektronicznej.

W styczniu 2020 roku wystartowała III edycja Programu Pingpongowe Marzenia z PSE, realizowana dzięki Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. oraz Ministerstwu Sportu. W ramach Programu, dzieci z 70 klubów tenisa stołowego i 15 szkół podstawowych, mogą korzystać z bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć tenisa stołowego. Zajęcia prowadzone są przez trenerów, którzy przeszli kurs przygotowawczy, dający wiedzę i umiejętności niezbędne do merytorycznego prowadzenia zajęć, na początkowych etapach szkolenia dzieci i młodzieży.

Ze względu na panującą epidemię, kolejna edycja szkoleń trenerskich przeniesie się do sieci. W bieżącym tygodniu rozpoczną się cotygodniowe zajęcia mające formę telekonferencji. Pełen cykl szkoleniowy obejmuje dwanaście 3-godzinnych spotkań telekonferencyjnych. Zajęcia dla 40 trenerów poprowadzi Pan Jerzy Grycan – autor Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego, były trener kadr narodowych Polski oraz Australii oraz doświadczony szkoleniowiec.

E-szkolenie FUNdamenty 1 dla trenerów realizujących Program „Pingpongowe Marzenia z PSE” będzie obejmowało tematykę programu szkolenia wstępnego. Celem szkolenia jest przygotowanie trenera do realizacji etapu wstępnego (optymalnego dla dzieci 6-8 lat); przygotowanie trenera do metodycznego nauczania 30 podstawowych technik gry m.in.: uchwyty rakiety, postawy i pozycje gotowości, praca nóg, serwy podstawowe, atak forhend blisko stołu, atak bekhend blisko stołu, atak w półdystansie, smecz forhend, serwy szybkie, topspin forhend, topspin bekhend, przebicie bekhend i forhend, serw z dolną rotacją forhend i bekhend, podcięcie bekhend i forhend, serwy boczne bekhendowe i forhendowe; przygotowanie trenera do planowania, realizacji oraz monitorowania szkolenia na etapie wstępnym (np. zasady uczenia/nauczania; tworzenie otoczenia sprzyjającego uczeniu; strategie przekazu; umiejętność zadawania pytań; umiejętność słuchania; umiejętność refleksji i oceniania). Szkolenie będzie odnosiło się do problemów w dotychczasowej realizacji Programu „Pingpongowe Marzenia z PSE”, monitorowania postępów w szkoleniu oraz dalszego jego doskonalenia. Program zakłada aktywne zaangażowanie się uczestników, studiowanie odpowiednich materiałów pisanych i wideo, wykonywanie zadań domowych takich jak na przykład ćwiczenie imitacji, nagrania wideo itp. Program jest przygotowaniem do lepszej dalszej realizacji Programu „Pingpongowe Marzenia z PSE” w pracy z dziećmi. – zapowiada Pan Jerzy Grycan.

Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje rozmaite działania, umożliwiające kontynuację misji edukacyjnej w trudnym okresie epidemii. Mamy nadzieję, że już niebawem wszystko wróci do normy i będziemy mogli spotykać się przy stole z rakietkami w rękach. Tymczasem – ZOSTAŃMY W DOMACH i korzystajmy z e-learningu.